ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
19/06/2017
Thứ ba
20/06/2017
Thứ tư
21/06/2017
Thứ năm
22/06/2017
Thứ sáu
23/06/2017
Thứ bảy
24/06/2017
Chủ nhật
25/06/2017

Tải lịch tuần