ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 24/04/2017 đến 30/04/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
24/04/2017
Thứ ba
25/04/2017
Thứ tư
26/04/2017
Thứ năm
27/04/2017
Thứ sáu
28/04/2017
Thứ bảy
29/04/2017
Chủ nhật
30/04/2017

Tải lịch tuần